โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ โครงงานนิสิตทางด้านภาษา และวัฒนธรรมเกาหลี ละครประเพณีภาษาเกาหลี ครั้งที่ 15 เรื่อง “พลิกชีวิตลิขิตช้อนทอง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่ให้นิสิตได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และฝึกฝนความกล้าแสดงออก นำแสดงโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This