โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ คุณอัลมา กรีน (Ms. Alma Green) ผู้ประสานงานฝ่ายการทูตสาธารณะและการศึกษา (Public Engagement and Education Coordinator) จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน พร้อมทั้งพบปะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตทั้งในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะอื่น ๆ ที่เป็นจะประโยชน์ในอนาคต โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ  

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส 

Pin It on Pinterest

Share This