โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี American Corner ทั้ง 4 แห่งทั่วประเทศร่วมกับองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ในกิจกรรมมีการจัดค่ายฝึกทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Boost Camp) และประกวดการสื่อสารไอเดียวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 23 คน

และขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ : UT09 เพิร์ล หทัยธนิต ธงทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : UT15 วินนี่ ภูวนนท์ ชัยชนะอุดมกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : UT10 ครีม ปวันพัสตร์ เล่นทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รางวัลชมเชย : UT12 ปราบปราม พงศพัศ พันโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. รางวัลชมเชย : UT13 ปอแก้ว ปิติภัทร เป็นตามวา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. รางวัลชมเชย : UT07 ฟ้า ชนารัตน์ เต๊ะวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7. รางวัลพิเศษเพื่อเติมพลังให้นักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ : UT18 แต๊ก พงศกร รูสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. รางวัลพิเศษเพื่อเติมพลังให้นักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ : UT23 พีพี พงศ์ตุลา รพีถวิลวรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกุลกิตต์ ชัยอำนวย ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้กล่าวให้กำลังใจและแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าแข่งขัน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัลร่วมกับ รอพ.กรรณิการ์ เฉิน

Pin It on Pinterest

Share This