โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
นิสิตชาวกัมพูชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสิตชาวกัมพูชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ในระหว่างวันที่ 27...
โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ...
MSU EPT โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

MSU EPT โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

MSU EPT โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU-EPT (MAHASARAKHAM UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST) เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามามารถด้านภาษาอังกฤษ นิสิต...
สมัครสอบ TOEIC  โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมัครสอบ TOEIC โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  การสมัครสอบ TOEIC โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมือกับCenter for Professional Assessment Thailand จัดสอบ TOEIC ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
นิสิตได้รับทุน “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตได้รับทุน “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรศักดิ์ พลเทพ นิสิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษา...
1 ใน 5 นิสิต มมส คนเก่ง บินลัดฟ้า คว้าประสบการณ์ จากบัลแกเรีย

1 ใน 5 นิสิต มมส คนเก่ง บินลัดฟ้า คว้าประสบการณ์ จากบัลแกเรีย

การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการใช้ชีวิต เป็นพื้นฐานที่เราทุกคนควรเรียนรู้และควรนำไปใช้ ซึ่งหากเราได้มีโอกาสออกไปใช้ชีวิตในที่ต่างถิ่น เราก็ยังสามารถวางแผนการใช้ชีวิตก่อนเจอกับสถานการณ์ในอนาคตได้ เช่นเดียวกับ ธนากร มิลินทานุช ผู้ซึ่งได้รับโอกาสดีๆ  จากโครงการ Erasmus+...

Pin It on Pinterest