โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

หน่วยวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยวิจัย

ชื่อเรื่องวิจัย 1

หมวดหมู่งานวิจัย : แปลไทยเป็นไทย
เจ้าของผลงาน : ผมเอง แฟนต้าอิอิ

ชื่อเรื่องวิจัย 2

หมวดหมู่งานวิจัย : แปลไทยเป็นไทย
เจ้าของผลงาน : ผมเอง แฟนต้าอิอิ

ชื่อเรื่องวิจัย 3

หมวดหมู่งานวิจัย : แปลไทยเป็นไทย
เจ้าของผลงาน : ผมเอง แฟนต้าอิอิ

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1327411 , 4717(ภายใน)

005522
Views This Year : 16421

Pin It on Pinterest