โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
อ.ดร.พรทิพย์ สุพรรณฝ่าย

อ.ดร.พรทิพย์ สุพรรณฝ่าย

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : –

ประวัติการศึกษา :

      – Doctor of Philosophy (Linguistics), Lancaster University, United Kingdom
      – Master of Arts (TESOL), University of Liverpool, United Kingdom
      – อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ :

     – Supanfai, P. (2022). People or Persons?: A Corpus-based Study. rEFLections,                      29(3), 603–620.

     – Supanfai, P., & Hardie, A. (2022). Corpus linguistics and the languages of Asia.                  In C. Shei & S. Li (Eds.), The Routledge handbook of Asian linguistics (pp.                  531-547). Routledge.

     – Supanfai, P. (2018). Investigating the outlines of semantic prosody in Thai.                        rEFLections25(2), 98-119. 

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4704 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

062841
Views This Year : 43055

Pin It on Pinterest