โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พันธ์จิต ดวงจันทร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Université Paul-Valéry-Montpellier ประเทศฝรั่งเศส และอาจารย์ ดร.จตุรงค์ สมอาจ สาขาวิชาภูมิศาสตร์...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี ภาควิชาภูมิศาสตร์

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี ภาควิชาภูมิศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1327411 , 4717(ภายใน)

005507
Views This Year : 16333

Pin It on Pinterest