ศูนย์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2561

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2561

ภาพถ่ายค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก "คลิ๊ก!!"

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 1

— ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการอบรม เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก

1. รายงานตัวและปฐมนิเทศการเข้าค่าย วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.30 น. ...

อ่านเพิ่มเติม...

สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกจำนวน 35 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนค่ายที่ 1 ระยะเวลา 5 วัน (19 – 23 ธันวาคม 2560)...

อ่านเพิ่มเติม...

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือก

มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศไว้ ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถเข้าค่ายฝึกอบรมค่าย 1 และ ค่าย 2 ได้เต็มเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม...

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่ายฝึกอบรม

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมค่าย จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และที่พัก...

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ประสานงานประจำศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Geography Exam

Social Links