การสมัครสอบ สิ้นสุดแล้ว

สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสอบ...

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย...


ติดต่อสอบถามผ่านหน้าเว็บไซต์


ไม่เข้าใจ หรือมีปัญา ติดต่อสอบถามได้ที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ (ห้อง HS 413) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร : 098-254-6786 (อ.วรวิทย์), 063-760-2255 (คุณเบญมาศ)
E-mail: worawit.j@msu.ac.th
Line : IGeoNortheast

Geography Exam

Social Links