ศูนย์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2561

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2561 (22/01/2561)

ภาพการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก (ประจำปี 2560)

ผู้ประสานงานประจำศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Geography Exam

Social Links