ศูนย์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2563

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิ๊ก...


เอกสารสำคัญ (ดาวน์โหลด)

ผู้ประสานงานประจำศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Geography Exam

Social Links