โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Language, Society and Culture International Conference (The 4th LSCIC 2023)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

You are cordially invited to attend ‘The 4th Language, Society and Culture International Conference (The 4th LSCIC 2023)’ organized by Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University, Thailand on May 12, 2023.

Deadline for abstracts or full-text articles: March 31,2023

For more information, please visit https://human.msu.ac.th/lscic/

E-mail: [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This