โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโครงการ UniTi Talks โดย Thailand’s National Science Museum

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโครงการ UniTi Talks โดย Thailand’s National Science Museum

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี American Corner ทั้ง 4 แห่งทั่วประเทศร่วมกับองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talk...

Pin It on Pinterest