โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
“HUSOC RUN-แล่นเพื่อน้อง 2023”

“HUSOC RUN-แล่นเพื่อน้อง 2023”

วันที่ 26 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมวิ่ง“HUSOC RUN-แล่นเพื่อน้อง 2023” เนื่องในโอกาสครบรอง 55 ปี ในการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน “HUSOC RUN แล่นเพื่อน้อง 2023”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน “HUSOC RUN แล่นเพื่อน้อง 2023”

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเพื่อกำกับติดตามงานและเตรียมความพร้อมงาน “HUSOC RUN แล่นเพื่อน้อง 2023” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 55 ปี...
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน “HUSOC RUN แล่นเพื่อน้อง 2023”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน “HUSOC RUN แล่นเพื่อน้อง 2023”

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรม “HUSOC RUN แล่นเพื่อน้อง 2023” ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
HUSOC RUN “แล่นเพื่อน้อง 2023” เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

HUSOC RUN “แล่นเพื่อน้อง 2023” เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

HUSOC RUN “แล่นเพื่อน้อง 2023” เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ขาดแคลนทุน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 12 มีนาคม 2566...

Pin It on Pinterest