โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาใน โครงการเสวนาวิชาการ “มนุษย์ ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม   ในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาใน โครงการเสวนาวิชาการ “มนุษย์ ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม   ในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาใน โครงการเสวนาวิชาการ“มนุษย์ ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม   ในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น....

Pin It on Pinterest