โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คุณ Richard Custin ตำแหน่ง Counselor for Public Affairs จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกันประจำประเทศไทย และคุณ Elenita Tapawan ตำแหน่ง Regional Public Engagement Specialist ซึ่งประจำที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม...

Pin It on Pinterest