โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
สรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธสิริสัตตราช” (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

สรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธสิริสัตตราช” (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานหอพระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันสรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธสิริสัตตราช” (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)...
ร่วมสรงน้ำพระ สักการะบูชา “พระพุทธสิริสัตตราช” (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

ร่วมสรงน้ำพระ สักการะบูชา “พระพุทธสิริสัตตราช” (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสรงน้ำพระ สักการะบูชา “พระพุทธสิริสัตตราช” (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหอพระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Pin It on Pinterest