โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
สัญลักษณ์รุ่นประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัญลักษณ์รุ่นประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#จามรีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 สัญลักษณ์รุ่น “จามรี” ซึ่งจามรีเป็นสัตว์ที่รักขนรักความสะอาดเป็นชีวิตจิตใจ รุ่นนี้มีลักษณะเด่นคือ เรียบร้อยและแข็งแกร่ง จึงใช้จามรีเป็นสัญลักษณ์รุ่น เพื่อให้นิสิตรักษาความดี เหมือนดั่งจามรีที่รักษาขนตัวเองเป็นอย่างดี #เสือดาวตั้งขึ้นเมื่อ...

Pin It on Pinterest