โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566”

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566” วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 07.30 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา โดยมีผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Pin It on Pinterest