โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยได้ร่วมกันบันทึกภาพรณรงค์การต่อต้านทุจริตตามแผนและมาตรการป้องกันการทุจริต...

Pin It on Pinterest