โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.สุรนารี (มทส.) เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส.

ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.สุรนารี (มทส.) เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส.

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยคณะฯ...

Pin It on Pinterest