โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ร่วมกับหน่วยงาน พอช. และ ขบวนองค์กรชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ร่วมกับหน่วยงาน พอช. และ ขบวนองค์กรชุมชน

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ร่วมกับหน่วยงานทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมถึง 3...

Pin It on Pinterest