โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ” รองศาสตราจารย์ ”...

Pin It on Pinterest