โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมประเพณีฮีตเดือน 4 บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมประเพณีฮีตเดือน 4 บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Pin It on Pinterest