โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นจามรี 13)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นจามรี 13)

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นจามรี 13) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Pin It on Pinterest