โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
สภาผู้บริโภค จับมือ คนรุ่นใหม่จาก 10 สถาบันการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมจัดนิทรรศการ “คุณเสียหาย เพื่อนพร้อมชน”

สภาผู้บริโภค จับมือ คนรุ่นใหม่จาก 10 สถาบันการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมจัดนิทรรศการ “คุณเสียหาย เพื่อนพร้อมชน”

วันที่ 28 เม.ย. 66 สภาผู้บริโภค จับมือ คนรุ่นใหม่จาก 10 สถาบันการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมจัดนิทรรศการ “คุณเสียหาย เพื่อนพร้อมชน” หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่และผู้บริโภคทั่วไปลุกขึ้นปกป้องสิทธิของตัวเอง ณ ลานกิจกรรม Eden (ชั้น 3)...

Pin It on Pinterest