โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมนิสิต

ทุนการศึกษา

แบบฟอร์ม

สโมสรนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติตามข่าวสาร

ทุนการศึกษา

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เรื่อง “พลิกชีวิตลิขิตช้อนทอง”

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เรื่อง “พลิกชีวิตลิขิตช้อนทอง”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมประเพณีฮีตเดือน 4 บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมประเพณีฮีตเดือน 4 บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค...

การแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ประจำปี 2566

การแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ประจำปี 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า...

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028761
Views This Year : 90108

Pin It on Pinterest