โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369

Adminstrative Team

Adminstrative Team

Assoc. Prof.Dr.Nittaya Wannakit

Dean of Faculty of Humanities
and Social Sciences

See More

Assoc. Prof.Dr. Pakpoom Hannapha

Vice Dean for Administration and Graduate Studies,
Faculty of Humanities and Social Sciences

See More

Asst. Prof. Monsicha Keawnanchai

Vice Dean for Academic Affairs and Quality Assurance,
Faculty of Humanities and Social Sciences

See More

Asst. Prof.Dr. Theera Roungtheera

Vice Dean for Research and Academic Services,
Faculty of Humanities and Social Sciences

See More

Dr.Nuchsara Choksuansup Thongsan

Vice Dean for International Affairs and Public Relations,
Faculty of Humanities and Social Sciences

See More

Nawarat Saphanuchart

Vice Dean for Student Affairs and Building and Grounds,
Faculty of Humanities and Social Sciences

See More

Department

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

Main Menu

Home

About Us

Personnel

Programs

Research Units

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
Kham Riang Subdistrict, Kantharawichai District
Maha Sarakham Province Postal Code 44150

Telephone : 043-754-369
Internal Number : 4734 , 4703
Mobile : (+66) 89-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.
Web Master : Attasit Srirak
E-Mail :
attasit.s@msu.ac.th
Telephone: (+66)91-1327411 , 4717 (internal)

028760
Views This Year : 90105

Pin It on Pinterest