โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานหินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ บุคลกร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และให้พอใช้ต่อความต้องการโลหิตของผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This