โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (คนใหม่)

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

Pin It on Pinterest

Share This