โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung (จู ดึ๊ก สุง) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

ในโอกาสปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียน” ในการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน พ.ศ. 2566 หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 16 กันยายน 2566

Pin It on Pinterest

Share This