โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
🔰 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน
– โควตาเด็กดีมีที่เรียน สมัคร 11-18 ก.ย. 66
– โควตาครูแนะแนว สมัคร 11-18 ก.ย. 66
– โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา สมัคร 11-22 ก.ย. 66
– โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม สมัคร 11-22 ก.ย. 66
– โควตารับตรง Portfolio สมัคร 20 ต.ค. – 5 พ.ย. 66
– โครงการรับนิสิตพิการ สมัคร 20 ต.ค. 66 – 15 ม.ค. 67

🔰 รอบที่ 2 Quota รับเฉพาะผู้ที่เรียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ TGAT/TPAT, A-Level
ครั้งที่ 1 สมัคร 8 ม.ค.-15 ก.พ. 67
ครั้งที่ 2 สมัคร 15 มี.ค.-15 เม.ย. 67

🔰 รอบที่ 3 Admission สมัคร 6-12 พ.ค. 67 รับทั่วประเทศ ใช้ TGAT/TPAT, A-Level, GPAX/GPA

🔰 รอบที่ 4 Direct Admission รับทั่วประเทศ ใช้ TGAT/TPAT, A-Level หรือ GPAX/GPA
ครั้งที่ 1 สมัคร 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 67
ครั้งที่ 2 สมัคร 8 – 14 มิ.ย. 67

Pin It on Pinterest

Share This