โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปรไฟล์นักวิจัยด้วย Google Scholar”สำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HS-203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/EAiqTE43EfZd1nHc9

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Pin It on Pinterest

Share This