โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

โอกาสดี ๆ ของน้อง ๆ มัธยมปลายและนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ที่กำลังมองหาเวทีแสดงความสามารถในการแข่งขันแผนธุรกิจ เพื่อชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “อีสานสร้างสรรค์”

คุณสมบัติ📝
1) เป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ต่าง ๆ ในประเทศไทย
2) ผู้เข้าแข่งขันควรมีแนวความคิดที่ต้องการนำมาต่อยอดทางธุรกิจ
3) ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางธุรกิจมาก่อน

📌สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม 25 กรกฎาคม 2566
ประกวดและประกาศผล 9 สิงหาคม 2566
*แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

👉คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://mahasarakham-my.sharepoint.com/personal/patipan_sa_o365_msu_ac_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpatipan%5Fsa%5Fo365%5Fmsu%5Fac%5Fth%2FDocuments%2F%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%2F%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2D21%2DSecond%2DRevised%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fpatipan%5Fsa%5Fo365%5Fmsu%5Fac%5Fth%2FDocuments%2F%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0&ga=1

👉คลิกเพื่อสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv6H2TbNqeKqRxpzx_QY4nTAsdYxgVY2epfRfz8bmAGlvXvg/viewform

Pin It on Pinterest

Share This