โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณข้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร กลุ่มงานจัดหารายได้ฯ และคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ เยี่ยมชมร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้บริการเครื่องดื่มกับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยกาแฟพันธุ์ไทย ถูกกำหนดและออกแบบ ขึ้นภายใต้แนวคิดที่สร้างความเป็นแบรนด์กาแฟที่มีต้นกำเนิดจากความประทับใจในจิตวิญญาณ และความมีเสน่ห์ของเอกลักษณ์ไทย ผสมผสานกลมกลืนเข้ากับความทันสมัยแต่เรียบง่าย ความเป็นสากลและไลฟ์สไตล์ของสมัยใหม่ได้ อย่างลงตัว มีเอกลักษณ์ของแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทย ดังสโลแกนของแบรนด์ “เข้ม เท่ จริงใจ แบบไทยแท้ๆ” รวมถึงสีของแบรนด์ที่เป็นสีน้ำตาลเข้มและสีของไม้ ภายใต้แนวคิดในการออกแบบและตกแต่งร้าน ออกแบบ และตกแต่งร้านภายใต้บรรยากาศแบบไทยพื้นบ้าน นำเอาความเรียบง่ายตามหลักสถาปัตยกรรมไทย แบบบ้านๆ

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This