โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คุณ Richard Custin ตำแหน่ง Counselor for Public Affairs จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกันประจำประเทศไทย และคุณ Elenita Tapawan ตำแหน่ง Regional Public Engagement Specialist ซึ่งประจำที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้เดินทางเข้าพบท่านอธิการบดีและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This