โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Bachelor of Arts Program  in  Thai Language

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย เป็นสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ที่มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นศาสตร์ที่ทำให้ผู้เรียนทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติมีความรู้ภาษาไทยอย่างถ่องแท้ มีความรู้รักษ์ภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เป็นคนมีเหตุมีผลและมีโลกทัศน์เชิงบวก ขอบเขตขององค์ความรู้ของสาขาวิชานี้ครอบคลุมหลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา วรรณคดี ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม บัณฑิตในสาขาวิชานี้เป็นผู้มีความรู้ทั้งเชิงกว้าง คือ สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยได้ และเชิงลึก คือ มีความรู้จริงในสาขาวิชา สามารถสื่อสารและเข้าใจความคิดจิตใจของคนไทยที่แสดงออกทางภาษาได้อย่างดี บัณฑิตในสาขานี้สามารถปฏิบัติงานที่เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม.

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย)

ชื่อย่อ

ศศ.บ.  (ภาษาไทย)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Thai Language)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

B.A. (Thai Language)

คู่มือหลักสูตร เพิ่มเติม

ข้อมูลรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งมั่นสืบสานและส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ สนับสนุนให้สร้างสรรค์ศิลปะภาษา พัฒนาทักษะและศักยภาพการสื่อสาร รู้ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีในการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าวสารกิจกรรม

ตั้ม จิรวัฒน์ มหาสาร ศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษ

ตั้ม จิรวัฒน์ มหาสาร ศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรวัฒน์ มหาสาร ศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวายวัดดอนยม บ้านดอนยม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวายวัดดอนยม บ้านดอนยม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx  ประจำปีการศึกษา  2564

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx พร้อมคณะกรรมการ 3...

เสียงจาก รุ่นพี่ สู่ รุ่นน้อง

ชื่อ-นามสกุล

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อ-นามสกุล

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อ-นามสกุล

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia

ชื่อ-นามสกุล

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อ-นามสกุล

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. 

ชื่อ-นามสกุล

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อ-นามสกุล

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อ-นามสกุล

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อ-นามสกุล

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text.

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028757
Views This Year : 90101

Pin It on Pinterest