โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป มาร่วมกันสัมมนาวิชาการ “พิธีกรรม ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ : ภาคปฏิบัติการของกะเทยอีสาน”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปีเตอร์ เอ แจ๊คสัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

ร่วมกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา มหาวิทยาลัยนครพนม

อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ มหาวิทยาลัยนครพนม

อาจารย์ ดร.วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจำหน่ายหนังสือของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปีเตอร์ เอ แจ๊คสัน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ราคาพิเศษ

Pin It on Pinterest

Share This