โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

#จามรี
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 สัญลักษณ์รุ่น “จามรี” ซึ่งจามรีเป็นสัตว์ที่รักขนรักความสะอาดเป็นชีวิตจิตใจ รุ่นนี้มีลักษณะเด่นคือ เรียบร้อยและแข็งแกร่ง จึงใช้จามรีเป็นสัญลักษณ์รุ่น เพื่อให้นิสิตรักษาความดี เหมือนดั่งจามรีที่รักษาขนตัวเองเป็นอย่างดี

#เสือดาว
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 สัญลักษณ์รุ่น “เสือดาว” มีลักษณะเด่น คือ ความคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง ตื่นตัวเสมอในทุก ๆ ด้าน

#ภุมริน
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 สัญลักษณ์รุ่น “ผึ้ง” มีลักษณะเด่น คือ มีความสามัคคี อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก และมีความขยัน จึงใช้ภุมรินเป็นสัญลักษณ์ประจำรุ่นเพื่อให้นิสิตรู้รักสามัคคีกัน และรักที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

#มฤคมาศ
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 สัญลักษณ์รุ่น “กวางทอง” มีลักษณะเด่น คือ กวางทองเป็นสัตว์ที่ดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองอยู่เสมอ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม คอยช่วยเหลือกันและกัน ระวังภัยให้กันและกัน จึงเป็นสัตว์ที่มีความสามัคคีเป็นเลิศ และมีความหยิ่งทะนงในความสง่างามของตนเอง จึงใช้มฤคมาศเป็นสัตว์ประจำรุ่นนี้ เพื่อให้นิสิตรู้รักสามัคคี คอยช่วยเหลือกันและกันและหยิ่งทะนง ในความดีงามของตนเอง

Pin It on Pinterest

Share This