โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 28 เม.ย. 66 สภาผู้บริโภค จับมือ คนรุ่นใหม่จาก 10 สถาบันการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมจัดนิทรรศการ “คุณเสียหาย เพื่อนพร้อมชน” หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่และผู้บริโภคทั่วไปลุกขึ้นปกป้องสิทธิของตัวเอง ณ ลานกิจกรรม Eden (ชั้น 3) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บรรยากาศภายในงานเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้วยฝีมือคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” ของนักศึกษาจาก 10 สถาบันที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำเสนอการคุ้มครองผู้บริโภคใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านการขนส่งและยานพาหนะ ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านบริการสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเอง รวมทั้งผลักดันให้เกิดแนวทางเชิงนโยบายในอนาคต โดยมี สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาผู้บริโภค ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งคณาจารย์ผู้ดูแลโครงการดังกล่าวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เเละทีมงานจากสภาผู้บริโภคร่วมงาน

Pin It on Pinterest

Share This