โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสรงน้ำพระ สักการะบูชา “พระพุทธสิริสัตตราช” (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

🕗 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ณ ลานหอพระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This