โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นจามรี 13) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

โดยกิจกรรมในงาน ได้มีแนะนำผู้บริหารให้แก่นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จัก ต่อด้วยการมอบรางวัล MSU For All ซึ่งมีนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 4 คน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และต่อด้วยการนำเสนอข้อมูลจากหน่วยงาน สำนัก กองงานต่าง ๆ ให้นิสิตได้รู้จัก อีกทั้งแนะนำข้อมูลสำคัญและช่องทางการติดต่อสื่อสารของนิสิตเพื่อเตรียมปรับตัวในการใช้ชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ มีความสุข ปลอดภัย และประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This