โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาล “วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเเละสืบสานงานประเพณีฮีตเดือน 8 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ มมส

Pin It on Pinterest

Share This