โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ จัดประชุมวางแผนงานด้านกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อระดมความคิดเห็นแผนการดำเนินงานการพัฒนางานของฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ให้บรรลุเป้าหมายของทางคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ และกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส. 

Pin It on Pinterest

Share This