โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดต้อนรับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์บุคลากรในคณะฯ รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและการดำเนินงานเชิงรุกของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับฟังถึงปัญหาและชี้แจงแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาคณะรวมถึงการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This