โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
อ.ดร.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

อ.ดร.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : waralak.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4768

ประวัติการศึกษา :

       – Doctor of Literature (Linguistics  and Applied Linguistics)  มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
       – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
       – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาษาจีน  วัฒนธรรมจีน (2546)

ผลงานทางวิชาการ :

      –

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028771
Views This Year : 90237

Pin It on Pinterest