โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
อ.ชัยวัฒน์ เสาทอง

อ.ชัยวัฒน์ เสาทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : chaiwat.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 085-810-5234

ประวัติการศึกษา :

       – กำลังศึกษาปริญญาเอก (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
       – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เขมรศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร    
       – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร เอกภาษาไทย โทภาษาอังกฤษ

ผลงานทางวิชาการ :

       – 1991-2    Purchaser, MAXON SYSTEMS Co., Ltd. Thailand. (Wireless radio transceiver production)
       – 1992 Import & Export staff, SAMART TELCOM Co., Ltd. Thailand. (Satellite communication services)
       – 1993-1998 General Affair Manager, Cambodia Samart Communication Co, Ltd. Cambodia.(Telephone network),
       – Apr. 2002-Apr. 2003 Visa assistant, Immigrant Visa Processing Unit, Consular section, Embassy of the United State of America, Thailand.
       – Feb. 25, 2005-Oct. 30, 2005  Khmer language anchor at Radio Thailand, BKK calling program, A.M. 918 KHz, 20.30-22.30 p.m., Thailand.
       – Nov. 1-Now Khmer language lecturer, Thai & Oriental languages, Faculty of Humanities & Social sciences, Mahasarakham University. Thailand.

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028766
Views This Year : 90142

Pin It on Pinterest