โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณาจารย์ และบุคลากร

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สำนักงานเลขานุการ

ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1327411 , 4717(ภายใน)

005453
Views This Year : 16108

Pin It on Pinterest