โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรวัฒน์ มหาสาร ศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับ “รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ” ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาศิษย์เก่า​ดีเด่น

คุณตั้ม (จิรวัฒน์ มหาสาร) เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Chaksarn (จักสาน)​ เกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็ก ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี​ คณะมนุษ​ยศาสตร์และ​สังคม​ศาสตร์ ​มหา​วิทยาลัย​มหาสารคาม​ เมื่อปี พ.ศ.2548-2551 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ​

ด้วยความผูกพันกับศิลปะท้องถิ่นตั้งแต่เด็กจนโต และมีความรักและหวงแหนในงานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ทำให้คุณตั้มต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเก่าแก่ รวมทั้งความประณีตของงานฝีมือชาวบ้านนี้ให้อยู่เคียงคู่กับยุคสมัยปัจจุบัน จึงได้ใช้ความสามารถ​ด้านภาษาอังกฤษ​และความเข้าใจด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ เริ่มต้นเรียนรู้ฝึกฝนการออกแบบจากสถาบันต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศ จนเกิดเป็นแบรนด์จักสาน แบรนด์ไทยระดับโลกที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งได้เผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล

คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ขอขอบคุณ​ คุณจิรวัฒน์​ มหาสาร​ ที่คอย​สนับสนุน​กิจกรรม และแบ่งปันความรู้ร่วมกันเสมอมา

“คุณคือความภาคภูมิใจของคณะฯ และเป็นต้นแบบที่ดีงามแก่รุ่นน้องต่อไป

Pin It on Pinterest

Share This