โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในโอกาสนี้ได้มอบภาพวาดสีอะคริลิคบนผ้าใบ ซึ่งเป็นภาพที่ได้รับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563-2564 และรางวัลผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 สาขาศิลปกรรม (จิตรกรรมร่วมสมัย) แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นงานศิลปะประดับตกแต่งในคณะฯ โดยผลงานศิลปะทั้งสองนี้เป็นการสร้างสรรค์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Pin It on Pinterest

Share This