โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสืบสานอนุรักษ์รมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 โดยเริ่มแห่ขบวนกัณฑ์หลอน จากบริเวณสระน้ำสโมสรบุคลากร โดยวงกลองยาวศิลป์อีสาน ผ่านริมสระน้ำไปยังพิพิธภัณฑ์ มมส จากนั้นได้ถวายกัณฑ์หลอน ยอดเงินจำนวน 4,690 บาท

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This